Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy?

Tylko w 2021 roku doszło w Polsce do ponad 420 tysięcy kolizji. To ogromna liczba, która pokazuje, że tzw. stłuczki są codziennością. Takie zdarzenia są zarazem bardzo stresujące dla ich uczestników. Wówczas łatwo o kierowanie się emocjami, a tym samym zapomnienie o formalnościach.

Czym jest i kiedy warto zdecydować się na oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji to inaczej pisemne przyznanie się do winy. Wówczas nie ma konieczności, aby wzywać policję, która miałaby ustalić, kto spowodował stłuczkę. Zajmujemy się m.in. naprawą bezgotówkową z OC w Łodzi i zauważamy, że uczestnicy kolizji znacznie chętniej spisują oświadczenia. Najlepiej zdecydować się na to wtedy, gdy obie strony są zgodne co do winy jednej z nich. 

Jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku stosowania szczególnych formułek. Najważniejsze jest to, aby z treści pisma jasno wynikało przyznanie się do winy przez sprawcę. Oprócz tego należy uwzględnić takie elementy jak:

  • dane personalne obu stron (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, a także prawa jazdy) oraz numery kontaktowe i NIP,
  • dane identyfikujące pojazdy (model, marka, nr rejestracyjny),
  • dokładny opis szkód powstałych na obu autach, które najlepiej również sfotografować,
  • opis przebiegu zdarzenia z uwzględnieniem miejsca oraz godziny,
  • numery polis OC obu stron,
  • czytelne podpisy stron z wyszczególnieniem, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.

Oryginał oświadczenia musi trafić do poszkodowanego. Warto, aby obie strony sfotografowały spisany dokument. Wówczas poszkodowany nie będzie mógł skutecznie dopisać dodatkowych zniszczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe i tak weryfikują zakres powstałych szkód, jednak warto się zabezpieczyć.