proces konserwacji antykorozyjnej

Konserwacja antykorozyjna

Dobrze wykonana konserwacja antykorozyjna realnie wpływa na ochronę auta oraz przedłużenie jego żywotności. Prace wykonujemy w obszarach najbardziej narażonych na występowanie rdzy, czyli na podwoziu i wszystkich profilach zamkniętych. Proces zaczyna się od wewnątrz, dlatego, gdy ogniska widoczne są już na zewnątrz świadczy to o zaawansowanym stadium problemu. Możemy zachować dobrą formę i wygląd karoserii, wykonując staranną konserwację takich miejsc jak:

  • progi,
  • słupki,
  • drzwi,
  • podłużnice

I na innych profilach zamkniętych. W bardziej zaawansowanych przypadkach rozsądne jest wycięcie fragmentu karoserii i wstawienie w to miejsce łatki lub reperaturki, a na końcu polakierowanie auta. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie konserwacji antykorozyjnej.