Samochód zastępczy. To musisz wiedzieć!

W momencie, gdy nasz pojazd ulega awarii lub zostaje uszkodzony w wyniku kolizji, często zastanawiamy się, czy przysługuje nam samochód zastępczy. W takiej sytuacji warto poznać swoje prawa oraz obowiązki, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i sprawnie przeprowadzić likwidację szkód komunikacyjnych.

Warunki otrzymania samochodu zastępczego

Samochód zastępczy przysługuje nam w sytuacji, gdy nasz pojazd zostaje uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji, a sprawca jest znany i ubezpieczony. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ma obowiązek zapewnić nam środek transportu na czas naprawy naszego auta. Ważne jest jednak, aby zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą zdarzenie i jego okoliczności. W przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych, ubezpieczyciel ma obowiązek wydać samochód zastępczy nie później niż 3 dni od zgłoszenia szkody. Oczywiście, otrzymanie samochodu zastępczego jest również możliwe, jeśli posiadamy odpowiednie rozszerzenie w naszej polisie OC lub AC. Wówczas proces uzyskania pojazdu zastępczego będzie przebiegał sprawniej, gdyż nie będziemy musieli czekać na decyzję ubezpieczyciela sprawcy.

Odpowiedzialność za samochód zastępczy

Korzystając z samochodu zastępczego, musimy pamiętać o swoich obowiązkach i odpowiedzialności. Po pierwsze, mamy obowiązek dbać o stan techniczny pojazdu oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Ponadto, wszelkie koszty eksploatacji samochodu zastępczego, takie jak paliwo czy płyny eksploatacyjne, pokrywamy samodzielnie. W przypadku wystąpienia kolejnej kolizji czy uszkodzenia pojazdu zastępczego, będziemy musieli ponieść konsekwencje finansowe oraz zgłosić taką sytuację do ubezpieczyciela. Warto również pamiętać, że podczas likwidacji szkód komunikacyjnych, samochód zastępczy jest udostępniany na określony czas, zazwyczaj wynoszący kilkanaście dni. Po upływie tego terminu, będziemy musieli zwrócić pojazd do wypożyczalni lub ubezpieczyciela.